Historia naszej orkiestry zaczyna się w roku 1948

kiedy to na posiedzeniu zarządu wiejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej postanowiono założyć orkiestrę. Zarząd w tym celu przeznacza kwotę w wysokości 100 000 tys. złotych. Jednak jak się szybko okazuje jest to dość znikoma suma, gdyż na sam zakup podstawowych instrumentów potrzeba co najmniej 350 000 tys.. Chętni założenia orkiestry szybko zwracają się o pomoc do wszystkich mieszkańców wsi. Niestety pomoc finansowa z ich strony nie nadchodzi, dlatego też zarząd O.S.P. zaciąga kredyt w kasie pożyczkowej w Nakle, która wówczas istniała pod nazwą Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa im. Stefana Stefczyka. W ten sposób zakupiono instrumenty na obsadę 16 osób liczących w orkiestrze. Głównym organizatorem i specjalistą w tej branży był miejscowy organista Karol Orłowski. Nowopowstała orkiestra posiadała następujące instrumenty :
2 - klarnety,
5 - kornetów,
3 - tenory,
3 - alty,
2- basy,
1 - bęben.
Chętnych do nauki gry było w początkowym okresie bardzo dużo. Ustalono pierwszeństwo dla członków O.S.P. z wiadomych względów. Nie wszyscy jednak wykazali zdolności do nauki gry. Aby chętni mogli się uczyć bardziej profesjonalnie, z kasy strażackiej wypłacono kolejną pożyczkę na wynagrodzenie dla nauczyciela muzyki w orkiestrze - kapelmistrza. Członkowie orkiestry częściowo sami pokrywali koszty nauki gry, co w tamtych czasach było dość kosztowne, szczególnie dla prostych wiejskich ludzi. Jednak miłość do muzyki przewyższała wszelkie koszty, i to ona była dla tych ludzi najważniejsza. Zapał w orkiestrze był tak duży, że już rok później tzn. w 1949 roku orkiestra po raz pierwszy wystąpiła publicznie. Nie były to jakieś duże poczynania a mianowicie orkiestra przygrywała 8 i 15 maja bogatszym solenizantom na przyjęciach imieninowych z czego uzyskała pierwszy dochód. Został on przeznaczony częściowo na wynagrodzenie dla kapelmistrza. W roku 1950 sprowadzono do orkiestry kapelmistrza wojskowego. Koszty związane z utrzymaniem tego nauczyciela zarząd O.S.P. postanowił pokryć z własnej kasy. Nauczyciel przyjeżdżał na lekcje dwa razy w miesiącu przez rok czasu. Od 1 maja 1953 roku do nauki członków orkiestry sprowadzono Henryka Pinderaka z Witowa.W roku 1961 wydelegowano jednego z członków orkiestry - Tadeusza Ślęzaka na kurs dyrygentów. Po obyciu tego kursu ów człowiek dyrygował orkiestrą do 1995 roku. W tym czasie kilku orkiestrantów, ze względu na wiek i zły stan zdrowia odeszło z orkiestry. Rozpoczęto nowy nabór chętnych do orkiestry. Niestety wszelkie apele czy prośby nie przyniosły żądanego skutku. W roku 1996 czasowo zaprzestano gry w tym zespole. Jednak okazało się, że nie na długo. Pod koniec 1996 roku na którymś z posiedzeń zarządu O.S.P. po raz kolejny poruszono sprawę naboru chętnych do orkiestry. Zgłosiło się 9 chętnych. I tak w składzie 8 seniorów orkiestry i 9 początkujących wznowiono próby gry orkiestry. Od tego czasu do zespołu zaczęło przybywać coraz więcej nowych twarzy. Wójt gminy, który także był przychylny dla orkiestry, wskazał w jaki sposób można pozyskać finanse z Urzędu Gminy na wynagrodzenie dla kapelmistrza. W ten sposób orkiestra odrodziła się na nowo. Przy ciągłym napływie chętnych zaczęło brakować instrumentów. Uzyskano więc częściową dotację z Urzędu Gminy, którą przeznaczono na zakup instrumentów. Zespół orkiestry postanowił też sam podreperować budżet, organizując zabawy taneczne, z których dochód także przeznaczono na zakup instrumentów do orkiestry. W roku 1999 zarząd O.S.P. zorganizował uroczystość obchodów 50 - tej rocznicy powstania orkiestry, na którą przybyło wiele gości, także z zewnątrz. Obchody te uświetniały występy innych, sąsiednich orkiestr, które także zostały zaproszone na tę okoliczność. W 2000 roku nasza orkiestra uświetniła swą grą uroczystość Matki Bożej Różańcowej na Jasnej Górze. Po zakończonej eucharystii orkiestra koncertowała na Wałach Jasnogórskich. Obecnie nasza orkiestra zapewnia oprawę muzyczną przede wszystkim na uroczystościach kościelnych, a także występuje przy okazji wielu uroczystości gminnych.

 

 

POWRÓT